• Vi på TV

    Employer Branding för SVT.

  • Vi på TV

    Employer Branding för SVT.


SVT har länge haft en egen tidning som handlar om den egna arbetsplatsen. Tidningen gick från att vara en pappersupplaga till att bli en digital version. I det arbetet fick Idéstorm uppdraget att ta fram ett antal personporträtt. 


På en stor arbetsplats finns det otroligt många olika arbetsuppgifter och avdelningar. Genom att porträttera andra medarbetares vardag stärktes känslan av att vara ett och samma företag.


Här är ett exempel på hur filmerna ser ut: