• Explainer för ParaMe

    Filmer för webbplatsen ParaMe som informerar om möjligheter till idrottande för personer med funktionsnedsättning.

  • Explainer för ParaMe

    Filmer för webbplatsen ParaMe som informerar om möjligheter till idrottande för personer med funktionsnedsättning.

  • Explainer för ParaMe

    Filmer för webbplatsen ParaMe som informerar om möjligheter till idrottande för personer med funktionsnedsättning.

När webbplatsen ParaMe lanserades år 2020 så beslutades det att man skulle använda sig av video för att inspirera till idrottsutövande och Idéstorm fick uppdraget att förverkliga detta.


Uppdraget var att skapa filmer för sajten där personer med funktionsnedsättning kan lära sig om möjligheter till parasport. Vi producerade en kort film för varje idrott som förklarar vad den går ut på och hur den utövas. Målet var att väcka nyfikenhet, att användarna skulle informeras och inspireras. 

Nedan syns filmerna som gjordes för tennis och innebandy.