• Dinolabbet

    Dinolabbet är faktaprogrammet som vi producerat för SVT, NRK och DR.

  • Dinolabbet

    Dinolabbet är faktaprogrammet som vi producerat för SVT, NRK och DR.

  • Dinolabbet

    Dinolabbet är faktaprogrammet som vi producerat för SVT, NRK och DR.

SVT gav Idéstorm möjligheten att göra en programutveckling inom genre fakta och med inriktning dinosaurier. 


Flera målgruppsundersökningar gjordes och för SVT presenterade vi tre olika koncept. Det koncept som det tillslut landade i var ett sci-fi inspirerat program som med hjälp av 3D-hologram utforskade urtidsdjuren på ett helt nytt sätt.

Programmen har faktagranskats av docent Otto Hermelin vid Institutionen för geologiska vetenskaper på Stockholms universitet och för VFX anlitades Videomaskinen. Formatet ägs av Idéstorm tillsammans med SVT och vi har producerat totalt 84 avsnitt. Formatet har även sålts till Danmark och Norge där kunder har varit DR och NRK. Idéstorm producerade även dessa avsnitt. 
Nedanför kan ni se en trailer för Dinolabbet säsong 3.