• Diakonia - Koncept

    Konceptutveckling till Barnens tankesmedja Challenge. 

  • Diakonia - Koncept

    Konceptutveckling till Barnens tankesmedja Challenge. 

Idéstorm har tillsammans med biståndsorganisationen Diakonia varit en del av konceptutvecklingen till Barnens tankesmedja Challenge. Utmaningar och lekar som ledare och barn kan utföra tillsammans.


Vårt jobb var att skapa en förklarande video till en av lekarna,  tomatutmaningen Yaanyo. I videon använde vi oss av bland annat grafik för att så tydligt som möjligt förklara hur leken går till och vad den handlar om. 

Nedan finns ett klipp om konceptutvecklingen för tomatutmaningen Yaanyo.